แชท
Lang
en

Online Teacher

Zoni Live Online Campus
Online, remote, Thailand
Zoni Live

Say hello to a great work-life balance and enhance your career with Zoni Live!

รายละเอียดงานทั้งหมด: Online ESL Teacher


Zoni teachers have fun delivering exceptional English language instruction to their online students worldwide. They are highly qualified and experienced teachers who bring years of teaching and life experience with them. Our teachers understand that language and culture and inseparable while demonstrating expertise in second language teaching techniques and methodologies, language acquisition theories and processes. They are experts in delivering instruction to second language learners utilizing scaffolding instruction.


Having fun every day as an ESL teacher! You will meet and teach wonderful people from all parts of the world and as you help them learn English, you will also get the opportunity to learn about their cultures and home countries.

Your role as an ESL teacher will include a number of responsibilities which will include but are not limited to:
- Recreating real word situations in on online classroom to help practice English
- Role playing with the students
- Helping with pronunciation by doing group repetitions and offering pronunciation tips
- Working with your students in groups
- Guiding the student instruction and learning experience
- Creating fun filled lessons that deliver results
- Providing a fun learning environment
- Monitoring and track student progress
- Seeking feedback from students, peers, and managers
- Setting self-developmental goals based on observations, feedback, and individual areas of passion
- Attending staff meetings and training sessions as directed by Academic Director
- Providing new and innovative ideas and techniques
- Comply with and enforce all school and online classroom policies
- Perform all other tasks as maybe assigned by the Academic Director

Remote

  • Bachelor’s degree in any field
    Bachelor's degree in Education or related field
    Master's degree in TESOL highly preferred
  • At least one year teaching ESL online
  • ESL certification or willing to obtain within 3 months

Monday through Sunday
8:00 AM to 12:00 PM
4:00 PM to 10:00 PM
*Flexibility to choose any schedule

• Flexible schedule
- Part time or Full time
- Weekdays or Weekends
• Fully remote
• Work from the comfort of your home
• U.S. based organization
• Work with a global team
• Work-life balance
• Professional development
• Career development


* เราไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่ไม่พึงประสงค์จากบริษัทค้นหาสำหรับโอกาสในการจ้างงาน CV/เรซูเม่ที่ส่งโดยไม่มีข้อตกลงการค้นหาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องสำหรับตำแหน่งนี้จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทของเราแต่เพียงผู้เดียว เราไม่จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับผู้สมัครที่ได้รับการว่าจ้างผ่านการแนะนำตัวแทนที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่มีข้อตกลงที่มีอยู่ก่อน ในกรณีที่มีข้อตกลงตัวแทน การแนะนำจะเป็นเรื่องเฉพาะตำแหน่ง กรุณาอย่าโทรศัพท์หรือส่งอีเมล


ค้นพบเพิ่มเติม

โอกาสระดับโลก

อาชีพที่ Zoni

ที่การหางานของคุณเริ่มต้นและชัยชนะ!